Lotus Notes je svetovni standard za skupinsko delo. Je robustna
platforma, na kateri se gradijo zmogljive spletne in intranetne aplikacije
za podporo poslovnih procesov. Z napredno uporabo elektronske pošte
in trenutnega sporočanja omogoča hitrejše in učinkovitejše komuniciranje
med sodelavci v podjetju in z zunanjimi partnerji. Lotus Notes okolje je
močno in prilagodljivo informacijsko ogrodje za vsa podjetja, od majhnih
do največjih, kjer brez težav sodeluje tudi več tisoč uporabnikov na različnih
celinah.

Uporaba Lotus Notes aplikacij omogoča udobnejše in hitrejše delo v
sodobnih poslovnih okoljih, kjer so prihranek časa, zniževanje stroškov
in urejena dokumentacija bistvenega pomena. Zagotovljena je najvišja
stopnja varnosti podatkov. Odgovornim v podjetjih bodo v veliko pomoč
programske rešitve za podporo odločanju in načrtovanju avtomatizacije
procesov. Zaradi intuitivnih uporabniških vmesnikov, ki so prilagodljivi že
uveljavljenim pristopom v podjetju naročnika, ni potrebe po dolgotrajnem
in dragem dodatnem učenju in spoznavanju novih aplikacij in okolij.
Tako je izboljšano povezovanje zaposlenih s poslovnimi procesi in viri
informacij v podjetju in na spletu.

 
- sistemska analiza, vodenje in kontrola, izdelava prototipa, svetovanje
- načrtovanje aplikacij, uvajanje in dokumentiranje

- izdelava aplikacij (internet ali intranet)
- programe izdelujemo po željah naročnika
- sistemska administracija, vzdrževanje

- svetujemo pri izbiri strojne in programske opreme
 
Portal je namenjen izobraževanju preko interneta (učenje na daljavo).
Narejen je v okolju Lotus Notes 5. Sestavljajo ga naslednje zbirke:

KNJIGA oz. LITERATURA

Namenjena je podajanju znanja. Odlikuje jo preprosto sprehajanje med
poglavji in učinkovito iskanje informacij po celotni vsebini.

PREVERJANJE ZNANJA
Zbirka omogoča posamezniku preverjanje osvojenega znanja. Pri vsakem
vprašanju ima možnost razkritja pravilnega odgovora in povezavo na
vsebino iz literature, glede na ključne besede iz vprašanja. Preverjanje
znanja ni časovno omejeno.

IZPIT

Izpit je namenjen preverjanju znanja. V omejenem času mora uporabnik
odgovoriti na določeno število vprašanj. Časovna omejitev, število vprašanj
na izpitu, njihova vrednost in pogoj za opravljen izpit so parametri, ki se
poljubno nastavljajo.

ARHIV

V zbirki »Arhiv« se hranijo vsi rezultati izpitov. Omogoča izdelavo različnih
statistik.
   
Aplikacija je namenjena spremljanju dela na projektih in njihove
dokumentacije v okolju Lotus Notes 5. Aplikacija je napisana tako, da se
izrazje dogodkov v projektu in dokumentaciji poljubno nastavi. Vse
časovne komponente projekta pa se lahko izpišejo tudi grafično
(Gantogram).
Aplikacija je narejena v okolju Lotus Notes 5. Namenjena je spremljanju
stroškov potovanj, prav tako pa lahko spremljamo še ostale stroške
podjetja, kot so izobraževanja, pisarniški material ...

GMP Deviation Management je programska oprema za spremljanje odstopov, napak in korektivnih ukrepov. Strokovnjaki, zadolženi za spoštovanje strogih kriterijev GMP, lahko uspešno raziščejo vse odstope in ugotovijo njihove vzroke. Programska oprema je skladna s standardi Title 21 Code of Federal Regulations Part 11, Part 210 in 211.

GMP Deviation Management uporablja strežnik Microsoft IIS in ASP.NET 2.0.

gmp deviation management

Cena: 2.990 €

 

Kaj je GMP?

GMP je kratica za Good Manufacturing Practices oz. načela dobre proizvodne prakse. To so mednarodni standardi za zagotavljanje kakovosti v farmacevtski industriji. Več o standardih GMP si lahko preberete na straneh Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Inštituta GMP.

 
vstopna stran